Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen
Hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Rautiainen
Hallituksen jäsen Taina Ahvenjärvi
Hallituksen jäsen Petri Kovalainen
Hallituksen jäsen Eljas Repo

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja, muu hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu vähintään 10-12 kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa useamminkin. Hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti raportit konserniyhtiöiden tuloskehityksestä, budjettivertailusta ja vertailusta edelliseen vuoteen. Näiden raporttien ja budjetin avulla hallitus valvoo konserniyhtiöiden toimintaa ja talouden kehitystä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan.

Hallitukseen valittiin viisi jäsentä 20.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöllä eikä hallituksella ole erillisiä valiokuntia.