Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen valittiin viisi jäsentä 20.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja, joku muu hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti raportit konserniyhtiöiden tuloskehityksestä, budjettivertailusta ja vertailusta edelliseen vuoteen. Näiden raporttien ja budjetin avulla hallitus valvoo konserniyhtiöiden toimintaa ja talouden kehitystä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan.

Yhtiöllä eikä hallituksella ole erillisiä valiokuntia.

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Hallituksen puheenjohtaja on Petri Roininen. Hallituksen varapuheenjohtaja on Tapani Rautiainen. Hallituksen jäseniä ovat Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen ja Eljas Repo.