Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana toimii 1.2.2020  alkaen Marko Huttunen.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin operatiivista toimintaa hallituksen vahvistaman strategian ja ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan varahenkilönä talousasioissa toimii riskienhallinta- ja lakiasiainjohtaja.
Konsernilla on johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi neljä jäsentä. He ovat Jouko Kiesi, Pekka Komulainen, Timo Tanskanen ja Minna Olin.