Tiimi

Ovaron tiimi on vahva ja pitää sisällään yhtiön kehittämisen kannalta tärkeät osaamisen elementit. Organisaatiota tukee huolellisesti valittu kumppanuusverkosto, jonka tehtävänä on hoitaa kiinteistövarallisuuden huollon operatiiviset tehtävät.

Marko Huttunen

Toimitusjohtaja

Marko vastaa media- ja sijoittajaviestintään liittyviin kysymyksiin ja hänen puoleensa voi kääntyä liiketoiminnan kehittämiseen, kiinteistöjen myyntiin, investointiin, kiinteistökehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

 

Minna Olin

Minna Olin

Talouspäällikkö

Minna vastaa Ovaron konsernin taloushallinnon ohjauksesta ja kehittämisesti sekä raportoinnista.

 

Timo Tanskanen

Timo Tanskanen

Kiinteistöjohtaja

Timo vastaa kiinteistökannan ja vuokraustoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä

 

Pekka Komulainen

Pekka Komulainen

Kiinteistökehitysjohtaja

Pekka vastaa kiinteistöportfolion kehittämisestä ja transaktioista.