Asuntosalkku, Ydinsalkku

Kohteet 30.06.2020
KAUPUNKI / ALUE KOHTEITA (kpl) HUONEISTOJA (kpl) PINTA-ALA (m2) ARVOSTUS (1 000 euroa)% Arvosta
Yhteensä57129777 422104 582
Suur- Helsingin alue1837725 95244 89343
Muut Yliopistokaupungit1927816 52826 45025
Turun seutu1362 25411 838
Lahden seutu71227 122 1 989
Tampereen seutu212 684 3 654
Jyväskylä318 1 322 3 654
Rovaniemi3784 611 5 155
Oulu312535 1 127
Muut kaupungit2064235 02933 23932

 

Ydintoiminnan lisäksi Muu toiminnassa on 97 huoneistoa, joiden JLL:n määrittämä arvo on 24,7 miljoonaa euroa. Nämä huoneistot on tarkoitus myydä, koska ne soveltuvat heikosti vuokrauskäyttöön.

Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.

Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.

Lisätietoja Ovaron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9. Sijoituskiinteistöt.