Asuntosalkku

Kohteet 30.06.2019
KAUPUNKI / ALUE KOHTEITA (kpl) HUONEISTOJA (kpl) PINTA-ALA (m2) ARVOSTUS (1 000 euroa)% Arvosta
Yhteensä115148793 196160 470 303
Suur- Helsingin alue3640729 46063 000 06439
Muut Yliopistokaupungit4540124 56551 743 47032
Turun seutu121247 41214 837 023
Lahti91116 53313 058 523
Tampereen seutu5322 2087 015 434
Jyväskylä4211 6134 848 336
Rovaniemi5824 8345 881 905
Oulu7201 3973 974 799
Vaasa3115692 127 451
Muut keskisuuret kaupungit1637220 50428 515 08818
(vähintään 3 kohdetta)
Porvoo3332 0316 318 531
Pori3583 4984 587 241
Hämeenlinna3643 1608 203 453
Savonlinna3643 4383 674 365
Kotka41538 3785 731 498
Muut kaupungit1831318 66917 211 68011

Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.

Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.

Tarkempi kuvaus on alla olevassa JLL:n tekemässä arviokirjassa.