Tietoa osakkeesta

Ovaro Kiinteistösijoitus on listattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle ja yhtiöllä oli 5854 osakkeenomistajaa 31.12.2019.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OVARO.

Yhtiön omapääoma oli 31.12.2017 93 320 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 598 910 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Vuonna 2018 ei makseta osinkoa.