Tilintarkastus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on keskuskauppakamarin hyväksymä tilitarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen 20.3.2018 valitsema tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti, että päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Tuomas Honkamäki, lopettaa PwC:llä ja että uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi koskien jo vuotta 2018 tulee KHT Martin Grandell. Muutos astuu voimaan 20.12.2018.