Yhtiökokouskutsu

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote 8.8.2019 kello 8.06

 

Ylimääräinen yhtiökokous: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus on päättänyt esittää erikseen koollekutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman alentamista 72.130.830 eurosta 24.000.000 euroon. Alennettu osakepääoma määrältään 48.130.830 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentamisella mahdollistetaan yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman jatkuminen.

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan erikseen hallituksen niistä päätettyä.

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi