Corporate Governance

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2017 noudattaminen
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodia (2015). Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämältä verkkosivulta internetosoitteesta www.cgfinland.fi.