Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen
Hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Rautiainen
Hallituksen jäsen Taina Ahvenjärvi
Hallituksen jäsen Aki Pyysing
Hallituksen jäsen Pekka Ollikainen
Hallituksen jäsen Eljas Repo

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja, muu hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu vähintään 10-12 kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa useamminkin. Hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti raportit konserniyhtiöiden tuloskehityksestä, budjettivertailusta ja vertailusta edelliseen vuoteen. Näiden raporttien ja budjetin avulla hallitus valvoo konserniyhtiöiden toimintaa ja talouden kehitystä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan.

Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä 14.4.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöllä eikä hallituksella ole erillisiä valiokuntia.

 

Petri Roininen

Hallituksen puheenjohtaja 18.12.2017 lukien

DI Petri Roininen (s. 1964) toimii Investors House Oyj:n toimitusjohtajana sekä useiden kiinteistö-, rakennus- ja rahoitusalan yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Core Capital Oy:n toimitusjohtajana (2008–2014), Schaumann Investment Oy:n toimitusjohtajana (2007-2008), Sponda Oyj:n liiketoimintajohtajana (2004–2006), Nordean ja sen edeltäjien pankinjohtajana (1994–2004) sekä Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOLin palveluksessa mm projektipäällikkönä. Roininen on myös Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja toimialajärjestö RAKLIn Yhdyskunta & Infra -johtoryhmän jäsen.

 

Tapani Rautiainen

Hallituksen varapuheenjohtaja 18.12.2017 lukien

Ekonomi Tapani Rautiainen (s. 1957) on Investors House Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (2015-). Kiinteistösijoittaja (1996-), Avaintalot Oy:n ja Suomen Lähiöasunnot Oy:n toimitusjohtaja vuodesta (2004-), Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja (2006-) sekä Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen jäsen (2010–2017). Jyväskylän palvelualojen oppilaitoksen talouspäällikkö (1993-1996). Keski-Suomen rakennuspiirin hallintopäällikkö (1982–1993). Rautiainen on lisäksi yli sadan kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallituksessa.

 

Taina Ahvenjärvi

Hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien

OTK, VT Taina Ahvenjärvi (s.1960) on Finanssiala ry:n johtaja,  infra ja turvallisuus (2012-), Hänellä on yli 25 vuoden kokemus varallisuudenhoitoon ja sijoittamiseen liittyvistä tehtävistä mm. Nordea Pankissa Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi Ahvenjärvi toimii tällä hetkellä APV-Tutkinnot Oy:n ja Sijoittajien Korvausrahaston hallituksen jäsenenä. Investors House Oyj:n hallituksen jäsen (2016-).

 

Aki Pyysing

Hallituksen jäsen 9.6.2020 lukien

KTM, LKV Aki Pyysing (s. 1967) on sijoittaja ja pokeriammattilainen (1995-). Useita hallituksen jäsenyyksiä mm. Rio Group Oy (1988-), Sijoitustieto Finland Oy (2015-), Haapajärven Hasa Oy (2019-). Aiemmin omaisuudenhoitajayrittäjänä Arkadian Omaisuudenhoidossa (1992-5) ja sijoitusneuvojana HSSP:ssä (1988-1992). Toiminut Helsingin Rintamamiesten Asunto- ja Tukisäätiön toiminnanjohtajana vuodesta 1997. Pyysingin sijoitusyhtiö Zeroman Oy omistaa 3,56 prosenttia Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeista.

 

Eljas Repo

Hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien

VTM Eljas Repo (s. 1961) on Repo Media Oy:n toimitusjohtaja (2016-). Tätä ennen hän oli Arvopaperin päätoimittajana (1998–2016) ja myös Suomen Arvopaperimediat Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja ennen kuin yhtiö myytiin Talentumille 2004. Vuosina 1988–1998 Repo oli Kauppalehden toimittaja. Hän on Taikina Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen Elina Ahlbäck Literary Agency Oy:ssä, Helsingin Pörssiklubi ry:ssä, Pro Opera ry:ssä ja senior adviser Directors’ Institute Finlandissa.

 

Pekka Ollikainen

YTM, LKV Pekka Ollikainen (s.1967) on rahoitusalan ammattilainen ja yksityissijoittaja. Hän on toiminut pääomamarkkinoilla mm. optio- ja osakemeklarina, markkinatakaajana sekä sijoitusalan johtotehtävissä Suomen Optiomeklareissa/Helsingin Pörssissä (1994-1998), Handelsbankenissa (1998-2000) ja Alfred Bergillä (2001-2003). Siirryttyään FIMiin (2003-2013) Ollikainen perusti johdannaisvälitys- ja markkinatakausyksikön toimien myöhemmin myös osakevälityksen päämeklarina. Sijoituspalveluyhtiö Zenito Oy:ssä hän työskenteli myyntijohtajana 2016. Ollikainen omistaa n. 6 prosenttia Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n osakkeista.