Tietoa osakkeesta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle ja yhtiöllä oli 4355 osakkeenomistajaa 31.12.2021.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OVARO.

Yhtiön oma pääoma 31.12.2021 oli 45 153 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 598 910 osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli 612 415 omaa osaketta, jotka vastaavat noin 6,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Ovaro ei maksanut osinkoa vuodelta 2021.