Asuntosalkku

Kohteet 31.12.2020
KAUPUNKI / ALUE KOHTEITA (kpl) HUONEISTOJA (kpl) PINTA-ALA (m2) ARVOSTUS (1 000 euroa)% Arvosta
Yhteensä80128678 836101 977
Suur- Helsingin alue2440027 61546 66346
Muut Yliopistokaupungit1927816 52828 54428
Turun seutu6945 4567 213
Lahden seutu61066 145 9 914
Tampereen seutu5222 914 3 036
Jyväskylä418 1 322 3 089
Rovaniemi3784 611 4 739
Oulu44276 553
Muut kaupungit2657532 62726 77026

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on jakanut seurannassaan omistuksensa Myyntisalkkuun ja Vuokrasalkkuun. Myyntisalkussa on vuokrauskäyttöön heikosti soveltuvia asuntoja 166 kpl ja Vuokrasalkussa 1120 asuntoa. Taulukossa on esitetty molemmat salkut. Lukuihin sisältyy 1,1 miljoonan euron arvosta autopaikkoja sekä ei-asuntokäytössä olevaa muuta vuokrattavaa tilaa 2,3 miljoonan euron arvosta.

Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.

Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.

Lisätietoja Ovaron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9. Sijoituskiinteistöt.