Tietoa osakkeesta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle ja yhtiöllä oli 5198 osakkeenomistajaa 31.12.2020.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OVARO.

Yhtiön oma pääoma 31.12.2020 oli 58 940 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 598 910 osakkeeseen ja yhtiön hallussa oli 393 343 omaa osaketta, jotka vastaavat 4,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä oli 30.6.2021 hallussaan 455 800 omaa osaketta, jotka vastaavat 4,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Ovaro ei maksanut osinkoa vuodelta 2020.