Tietoa osakkeesta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle ja yhtiöllä oli 5198 osakkeenomistajaa 31.12.2020.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OVARO.

Yhtiön oma pääoma 31.12.2019 oli 71 098 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 598 910 osakkeeseen.

Yhtiön hallussa on 422 415 omaa osaketta, jotka vastaavat 4,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Ovaro ei maksanut osinkoa vuodelta 2019.