Jyväskylän Kukkula - vaihe III

3000

tulevaisuuden asukasmäärä

13,5 M€

kauppahinta

250-300 M€

investointiarvo

10-15

alueen kehitysaika

Vaihe III:

Rakennuttaminen maa-alueille

Kukkulan kehityksen vaiheen III kiinteistökaupassa Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on solminut hyvinvointialueen kanssa sopimuksen Kukkula-alueen asumiseen kaavoitettavasta noin 10 hehtaarin maa-alueen ja purettavaksi aiottujen rakennusten hankkimisesta. Kauppahinta eli 13,5 M€ maksetaan, kun alueen asemakaavoitus on valmis tai viimeistään vuoden 2025 lopussa. Alueella kaavaillaan noin 100 000 kem² edestä asuntorakentamista. Osayleiskaava tuli vireille 8.12. Uudisrakentamisen mahdollistavat ensimmäiset asemakaavat valmistuvat alustavan arvion mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Purettavia rakennuksia alueella on noin 70 000 m2. Jyväskylän “Kukkulan” päällä sijaitsevien vanhojen rakennuksien rinnalle on suunnitelmissa rakentaa uusi kaupunginosa. Tulevaisuudessa asuinalue tulee tarjoamaan kodin noin 2500-3000 asukkaalle. Asuntotarjonnassa halutaan huomioida eri elämänvaiheiden tarpeisiin sopivat asumisratkaisut.

Uudesta kaupunginosasta merkittävä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alue

Kukkulaksi nimetty Jyväskylän vanha keskussairaalan alue muodostaa tulevaisuudessa uuden sairaala Novan kanssa yhden Keski-Suomen tärkeimmistä palvelu- ja työpaikkakeskittymistä. Alueella asumista tuetaan lähipalveluilla, kuten vaiheen I mainitulla sairaalalla ja vaiheessa II mainituilla sotepalveluilla ja yritystoiminnalla. Tämän lisäksi alueelle suunnitellaan päivittäistavarakauppoja, kuntosaleja ja ravintoloita. Koulut, yliopisto ja keskusta sijaitsevat jo valmiiksi alueen läheisyydessä. 

”Lähtökohta uudelle kaupunginosalle on poikkeuksellisen kiinnostava. Uusi Nova sairaala työpaikkoineen ja keskeinen sijainti antavat hyvät lähtökohdat alueen kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa merkittävä ja moderni kaupunginosa, jossa yhdistyvät laadukkaat asumisen vaihtoehdot sekä palvelut ja työpaikat.” 

Toimitusjohtaja Marko Huttunen

Monesta osasta koostuva tulosvaikutus

Koko alueen kehitysvolyymi eli investointiarvo on 250–300 miljoonaa euroa. Kyseessä on pitkäaikainen aluekehityshanke, joka luo Ovarolle merkittävän investointiputken pitkälle tulevaisuuteen.

Vaiheen III osalta tulosvaikutukset realisoituvat 2026 alkaen. Tulosvaikutukset muodostuvat rakennusoikeuden, hankekehityksen, rakennuttamisen ja asuinkohteiden myynnin kautta. Yhteensä alueelle rakennetaan arviolta noin 300 M€ edestä ensisijaisesti asuntoja. Oletuksella, että hankkeiden keskimääräinen kate olisi noin 15 % ja Ovaron omistusosuus 1/3, olisi arviolta vuosille 2026–2035 ajoittuva Ovaron kateosuus 15 M€ eli noin 1–1,5 M€/vuosi.

Tiedote 8.12.2023 kaavoituksen eteneminen >

Tiedote 4.7.2023 vuokra- ja kauppasopimukset >

Tiedote 9.5.2023 Keski-Suomen aluevaltuuston hyväksyntä >

Tiedote 19.1.2023 neuvottelutuloksen muutokset >

Tiedote 11.10.2021 Kukkulan kehittäminen alkaa >