Kiinteistökehitys

Ovaron kiinteistökehitys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat  kiinteistöjen ja maa-alueiden hankinta, tonttien jalostaminen, rakennuttaminen, sekä olemassaolevan kiinteistökannan kehittäminen.

Tontin tai maa-alueen ostaminen

Kehitämme maa-alueen tai tontin arvoa kaavakehityksen tai käyttämättömän rakennusoikeuden kautta. Teemme kehitystyötä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kiinteistön hankinta

Hankimme toimitila- ja asuntokiinteistöjä kasvukeskuksista. Olemme erityisesti kiinnostuneita kiinteistöistä, joissa on vajaa käyttöaste, mahdollisuus purkavaan täydennysrakentamiseen tai kaavakehitykseen.

Rakennuttaminen

Rakennutamme asuntoja ja toimitiloja omaan taseeseen tai asiakkaillemme.

Omat omistukset

Kehitämme aktiivisesti kiinteistöjä parantamalla vuokrausastetta ja hyödyntämällä muita toteutettavissa olevia kehitysmahdollisuuksia.

Tutustu kiinteistökehityshankkeisiimme

Tutustu uutisiin hankkeista

Ota yhteyttä!

Uusi yhteydenottolomake

Onko tarjota meille tonttia?

Olethan yhteydessä meihin ilman sitoumuksia. Tutkimme jokaisen kohteen tai hankkeen potentiaalin tapauskohtaisesti. Voimme myös ostaa valmiin kohteen tai kehittää jo olemassa olevaa kohdetta

Tonttilomake