Jyväskylän Kukkula - vaihe II

25 000 m²

vuokrattava pinta-ala

7,9 M€

kauppahinta

2024-2026

kehitysvuodet

Vaihe II:

Suojeltavat kohteet ja vanha sairaala

Jyväskylä Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa on solmittu vaihetta II koskeva kiinteistökauppa, jossa Kukkula-alueen ns. säilytettävät rakennukset sekä Äänekoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen keskussairaala siirtyivät Jyväskylän Kukkulan Kehityksen omistukseen vuoden 2023 lopussa. Kiinteistökehitettävien tilojen pinta-ala on 25 000 m².

Kohteen kehitysstrategia on tilojen jälleenvuokraus ja myynti. Kyseessä on merkittävä muodonmuutos, kun vanha sairaala muutetaan uusiin tarpeisiin sopivaksi. Kiinteistö tulee ilmentämään jatkossakin vanhan sairaalan arkkitehtuuria, sillä julkisivu säilyy suojeltuna. Vain sisälle tehdään muutostöitä, kuten talotekniikan modernisointia ja tilojen muokkaamista uusien käyttötarpeiden mukaiseksi.

Kukkulan kehitystyön myötä alueelle arvioidaan 2020- ja 2030-luvuilla syntyvän huomattavasti lisää työpaikkoja, palveluja sekä laadukas asuinympäristö lähes 3000 ihmiselle. Rakentamisen volyymi riippuu kaavoitusratkaisuista. Alustava arvio rakentamisen volyymistä seuraavan 10-15 vuoden aikana on noin 250-300 M€.

Ovaro Jyväskylän Kukkula vaihe 2

Vetovoimainen ja helposti saavutettava asumisen ja palveluiden kaupunginosa

Kiinteistöjen keskeinen sijainti luo alueelle helpon saavutettavuuden. Alueella on runsaasti parkkitilaa ja linja-autot liikennöivät Kukkulalle säännöllisesti. Valtatie 18 eli Keuruuntie kulkee myös Kukkulan viereltä. Jyväskylän keskustaan on vain parin kilometrin matka. Kukkulan kehityksessä on haluttu huomioida ekologisuus. Sitä tukee erityisesti edellä mainittu helppo saavutettavuus.  

Keskiössä on rakennuskannan kehittäminen. Tavoitteena on luoda suojeltavista rakennuksista osa tiivistä hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemiä, joka täydentää Nova-sairaalan tarjontaa. Rakennuksia tullaan hyödyntämään asumisen, yritysmaailman sekä hoiva- ja sotepalveluiden tarpeisiin. Tilojen vuokrasopimuksista käydään jatkuvasti neuvotteluja  ja ensimmäiset vuokrasopimukset on allekirjoitettu vuoden 2024 alussa. 

Vuokratuottoja ja arvoa kiinteistökehityksellä

Tällä hetkellä panostukset kohdistuvat tilojen vuokrauksen kehittämiseen, sekä tilojen remontointiin. Tässäkin hankkeessa kiinteistökehityksellä on mahdollista luoda arvoa niin omistajille, kuin tuleville vuokralaisille. Suojelluissa rakennuksissa on Ovaron näkemyksen mukaan merkittävä tuottopotentiaali. 

Tehdyn kaupan eli vaiheen II osalta Ovaro odottaa tulosvaikutteisia tuottoja vuosilta 2024–2026. Hyvin karkea arvio tulosvaikutuksesta on 1–3 M€ jakautuen vuosille 2024–26.

Toimitusjohtaja toiveikkaana

”Jyväskylän Kukkulan kehitystyö etenee hyvässä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Hyvinvointialueen kanssa. Koko aluetta koskeva osayleiskaava on nyt vireillä ja kehitys- ja vuokraustoimet suojeltujen rakennusten osalta on käynnissä. Olen tyytyväinen suojeltavien rakennusten kehitysnäkymiin ja tiloihin kohdistuneeseen vuokrauskysyntään. Toteutettu kauppa tukee osaltaan Ovaron tuloskehitystä tulevina vuosina.Toimitusjohtaja Marko Huttunen

Tiedote 16.2.2024 ensimmäiset vuokrasopimukset

Tiedote 4.7.2023 vuokra- ja kauppasopimukset >

Tiedote 9.5.2023 Keski-Suomen aluevaltuuston hyväksyntä >

Tiedote 19.1.2023 neuvottelutuloksen muutokset >

Tiedote 11.10.2021 Kukkulan kehittäminen alkaa >