Jyväskylä Kukkula

17 600 m²

kiinteistökokonaisuus

11

hehtaarin alue

3000

Tulevaisuudessa lähes 3000 asukkaan kaupunginosa

Kukkula-alueen kehitys uudeksi asuin- ja työpaikka-alueeksi alkaa

Jyväskylä on vetovoimainen kasvukeskus ja yliopistokaupunki. Keskustan tuntumassa sijaitseva Kukkula-alue on tänään Nova-sairaalan myötä 3000 hengen työpaikkakeskittymä ja korkean hyvinvointi- ja terveysosaamisen alue. Kukkula-hanke edustaa laajamittaista kaupunkikehitystä, jonka tuloksena rakentuu uusi kaupunginosa työpaikkoineen ja monipuolisine asumismahdollisuuksineen.

Kehitystyön myötä alueelle arvioidaan 2020- ja 2030-luvuilla syntyvän huomattavasti lisää työpaikkoja, palveluja sekä laadukas asuinympäristö lähes 3000 ihmiselle. Rakentamisen volyymi riippuu kaavoitusratkaisuista. Alustava arvio rakentamisen volyymistä seuraavan 10-15 vuoden aikana on noin 250-300 M€.

Kokonaisuuden kauppahinta 46 M€

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n, Investors House Oyj:n ja Royal House Oy:n tasaosuuksin omistama yhteisyritys Apitare Oy ostaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä noin 17.600 m² suuruisen kiinteistökokonaisuuden. Yhtiö on myös sopinut Sairaanhoitopiirin kanssa vuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta. Kohteen arvioitu nettotuotto vuonna 2023 on noin 3M€. Kolmessa vaiheessa toteutettavassa kaupassa Jyväskylässä sijaitseva Keski-Suomen keskussairaalan vanha alue (’’Kukkula’’) sekä Ääneskoskella sijaitseva Sisä-Suomen sairaala-alue vaihtavat omistajaa. Samalla ostajayritys on solminut Sairaanhoitopiirin kanssa vuokrasopimuksen rajattuun osaan Kukkulan toimitilojen vuokraamisesta. Kokonaisuuden kauppahinta on 46 M€.

Kiinteistö- ja aluekehitystä koskevat sopimukset allekirjoitettiin

Ovaron, Investors Housen ja Royal Housen tasaosuuksin omistama yhteisyritys Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on solminut kaksi esisopimusta, jotka koskevat Kukkula-alueen toisessa ja kolmannessa vaiheessa hankittavia suojeltavia ja purettavia rakennuksia sekä kehitettäviä maa-alueita. 

Apitaren kanssa on solmittu vaihetta I koskeva, vuoteen 2041 ulottuva vuokrasopimus, jossa hyvinvointialueella on mahdollisuus sopimuksen päättyessä ostaa kiinteistö takaisin. Apitare on ostanut hyvinvointialueelta vuokrattavan kiinteistökokonaisuuden vuonna 2021 ja vuokrannut sen 2022 alkaen hyvinvointialueen käyttöön.

Jyväskylä Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa on solmittu vaihetta II koskeva kiinteistökauppa, jossa Kukkula-alueen ns. säilytettävät rakennukset sekä Äänekoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen keskussairaala siirtyvät Jyväskylän Kukkulan Kehityksen omistukseen vuoden 2023 lopussa.   

Samoin Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa on solmittu vaihetta III koskeva kiinteistökauppa. Siinä Kukkula-alueen ns. purettavat rakennukset ja uudelleen asuntotuotantoon kaavoitettavat maa-alueet siirtyvät ostajalle. Allekirjoitettu kauppa toteutetaan, kun alueen asemakaavoitus valmistuu tai viimeistään vuoden 2025 lopussa. Alueelle kaavaillaan alustavasti noin 100 000 kem2 pääosin asuntorakentamista. 

Ovaro kehittämässä laadukasta asuinympäristöä palveluineen

Tavoitteemme on luoda alueelle uudenlaista kaupunkiympäristöä monipuoliselle asumiselle. Kaavoituksen, peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen kautta tavoitteenamme on luoda toimintaympäristöä myös vetovoimaiselle hyvinvointialan ekosysteemille ja yritystoiminnalle. Pyrimme huomioimaan ekologiset ratkaisut sekä hiilineutraaliustavoitteet alueen kehittämisessä.

Tiedotteemme 11.10.2021 ›

Sopimusten allekirjoitusta koskeva tiedote 04.07.2023 ›