Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeiden uudelleen listausta koskeva hakemus on hyväksytty ehdollisena

Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote 20.9.2018 klo 14.45

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKKEIDEN UUDELLEEN LISTAUSTA KOSKEVA HAKEMUS ON HYVÄKSYTTY EHDOLLISENA

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, UudessaSeelannissa,
Japanissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Orava Asuntorahasto Oyj:n yhtiökokous päätti 10.9.2018 Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka seurauksena Yhtiö ei enää ole kiinteistörahasto ja Yhtiön toiminimi muuttuu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi. Yhtiöjärjestysmuutoksen kaupparekisterimerkinnän yhteydessä tulee Yhtiön osakkeet teknisesti poistaa pörssilistalta listattuna kiinteistörahastona ja listata uudelleen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjen mukaisena pörssiyhtiönä. Yhtiön 17.9.2018 tiedottamalla tavalla Yhtiö jätti 17.9.2018 kaikkien 9 598 910osakkeensa listalta poistamista ja listalle ottamista koskevan hakemuksen Helsingin Pörssille.

Helsingin Pörssin listauskomitea on tänään hyväksynyt listalta poistamista ja listalle ottamista koskevan hakemuksen ehdollisena sille, että yhtiöjärjestyksen muutos
rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin arvioidaan toteutuvan 1.10.2018.

Helsinki 20.9.2018
Orava Asuntorahasto Oyj
Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Vastaa