Ovaro jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Pörssitiedote 9.5.2019 klo 8.30

OVARO JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN OSTO-OHJELMAA

Yhtiön hallitus päätti 8.5.2019 jatkaa 28.2.2019 keskeyttämäänsä omien osakkeiden osto-ohjelmaa hankkimalla enintään ohjelmasta toteutumattoman määrän 30.481 osaketta eli enintään noin 0,3 % koko osakekannasta. Osakkeet päätettiin hankkia Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 13.5.2019 ja lopetetaan 30.6.2019 tai kun määrä on tullut täyteen.

”Ovarolla on nyt edellytykset jatkaa omien osakkeiden ostoa. Lisäksi alkuvuonna on saatu hyvin asuntoja kaupaksi ja yhtiön kassatilanne on hyvä. Omien osakkeiden oston kautta tahdomme palkita osakkeenomistajiamme”, sanoo toimitusjohtaja Kari Sainio.

Ovaro Kiinteistösijoituksen 10.9.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen nojalla Ovaron hallitus päätti 15.2.2019 omien osakkaiden ostosta. Omia osakkeita päätettiin hankkia enintään 40.000 kappaletta, eli enintään noin 0,4% koko osakekannasta. Yhtiö osti 22. – 28. helmikuuta 2019 yhteensä 9.519 osaketta keskihintaan 4,7318 €/osake. Tämän jälkeen yhtiöllä oli hallussaan 49.519 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,52 % koko osakekannasta. Yhtiö keskeytti ostot 28. helmikuuta, jottei syntyisi mahdollisia tulkintaerimielisyyksiä lainasopimuksen ehdoista.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 10.9.2018 hallituksen päättämään enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet