Ovaro keskeyttää omien osakkeiden ostamisen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 28.2.2019 klo 19.30

Ovaro keskeyttää omien osakkeiden ostamisen

Yhtiön hallitus päätti lopettaa omien osakkeiden ostamisen, koska tulkinta lainaehdoista voi estää lisähankinnat. Ovaron viimeisen tilinpäätöksen mukainen vapaa oma pääoma oli n. 6,6 miljoonaa euroa, joten sen puolesta omien osakkeiden ostaminen olisi mahdollista.

Yhtiö osti 22. – 28. helmikuuta 2019 yhteensä 9.519 osaketta keskihintaan 4,7318 €/osake. Tämän jälkeen yhtiöllä on hallussaan 49.519 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,52 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2018 yhtiön hallitukselle antamaan valtuutukseen enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 15.2.2019 tekemään päätökseen 40.000 osakkeen osto-ohjelmasta.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet