Ovaro Kiinteistösijoitus oyj:n strategiset tavoitteet 2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote 29.10.2018 klo 12.00

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N STRATEGISET TAVOITTEET 2021

Ovaro Kiinteistösijoituksen hallitus on 1.10.2018 tapahtuneen rakennemuutoksen ja uuden johdon aloittamisen jälkeen määrittänyt strategiset tavoitteet kaudelle 2019-2021.

Ovaro pyrkii ensisijaisesti omistaja-arvon kasvattamiseen ja tavoittelee osakkeenomistajille vähintään 10 prosentin kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen arvonkehityksestä sekä voitonjaosta. Voitonjako voi tapahtua joko osingonmaksuna tai omien osakkeiden ostamisena.

Strategiakaudella tavoitteena on ensin toteuttaa saneeraus ja sen jälkeen käynnistää kehitystoimet.

Saneerauksessa tavoitteena on kannattavuuden parantaminen, jotta syyt pörssikurssin NAV-alennukseen poistuisivat.

Saneerauskaudella yhtiön noin 1600 asunnon omistukset jaetaan ydintoiminnan ja muun toiminnan omistuksiin. Ydintoiminnan omistuksia kehitetään mm. ostamalla, rakennuttamalla ja myymällä. Muun toiminnan kohteet ovat paremmin omistusasumiseen sopivia ja niiden eri myyntivaihtoehdot kartoitetaan ja toteutetaan parhaan lopputuloksen saamiseksi. Kannattavuutta parannetaan myös hallintoa tehostamalla.

Jatkossa Ovaro raportoi ydintoiminnan ja muun toiminnan omistukset erillisinä osioina, jotta toimeenpanoa voi seurata. Tavoitteena on avoin viestintä ja sijoittajainformaation läpinäkyvyyden parantaminen. Yhtiöllä on vain yksi liiketoiminta-alue eli kiinteistösijoitus. Saneerauksen riittävän etenemisen jälkeen yhtiö käynnistää kasvuinvestoinnit tavoitteena koko ajan kassavirrallisen tuloksen ja osakekohtaisen NAVin parantaminen. Yhtiön tavoite on pitää omavaraisuusaste
vähintään 45 prosentissa.

Ydintoiminnan omistusten kehittämisellä ja muun toiminnan omistuksista luopumisella sekä hallinnon ja rahoituksen tehostamistoimilla pyritään siihen, että operatiivinen tulos (EPRA) kasvaisi moninkertaiseksi vuoden 2017 tasoon verrattuna. Yhtiön antama ohjeistus koskee jatkossakin operatiivista tulosta (EPRA).

Saneerauksen aikana huoneistoja voidaan myydä aikaisempaa enemmän sekä lyhentää korkeampi korkoisia lainoja. Saneeraus voi myös aiheuttaa kertaluontoisia kuluja tai alaskirjauksia, joiden määrää yhtiö arvioi Q4/2018 aikana.

Ovaro voi toteuttaa kiinteistö- ja yritysjärjestelyjä, mikäli ne tukevat omistaja-arvon kasvattamista.

TOIMITUSJOHTAJA KARI SAINIO:

”Olemme johtoryhmän kanssa perehtyneet huolella yhtiön omistuksiin. Noin 1600 asunnon salkun olemme jakaneet kahteen ryhmään: hyvin tuottaviin tai kehityspotentiaalisiin kohteisiin sekä vaatimattoman tuoton tarjoaviin kohteisiin. Jälkimmäiset ovat enimmäkseen 2010-luvulla valmistuneita isoja perheasuntoja, jotka sopivat paremmin omistusasunnoiksi kuin vuokra-asunnoiksi ja ne onkin tarkoitus myydä suunnitelmallisesti.”

”Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet menestyä vuokra-asunto- ja kiinteistösijoittajana. Muokkauksen jälkeen Ovarolla on portfolio, jolle voimme odottaa hyvää tuottoa ja arvonnousua.”

Helsinki 29.10.2018

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Sainio, puh. 0400 209 147
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet