Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 10.1.2019 klo 08.45

Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan, joka alkoi 10.12.2018 ja päättyi 9.1.2019. Tänä aikana Ovaro hankki 40 000 omaa osaketta keskihintaan 4,9243 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2018 yhtiön hallitukselle antamaan valtuutukseen enintään 900 000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 10.12.2018 tekemään päätökseen 40 000 osakkeen osto-ohjelmasta.

Hankinnan jälkeen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on yhteensä 40 000 omaa osaketta, jotka vastaavat n. 0,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet