Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro on suomalaisiin asunto-osakkeisiin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaron strategian keskiössä on kolme asiaa:

  1. Ovaro pelkistää rakenteensa asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi.
  2. Yhtiö syventää rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.
  3. Yhtiö laajentaa sijoitusaluettaan asuntojen lisäksi myös toimitilakiinteistöihin. Kaikilla strategian mukaisilla toimilla tavoitellaan yhtiön kannattavuuden ja erityisesti kassavirrallisen kannattavuuden parantamista.

Yhtiö päätti 20.3.2018 julkistamansa strategian mukaisesti muuttaa yhtiömuotonsa asuntorahastosta sijoitusyhtiöksi. Yhtiöjärjestyksen muutos keventänee hallintokuluja, sillä yhtiö ei tämän jälkeen tarvitse vaihtoehtorahastolain edellyttämää erillistä hallinnointiyhtiötä.

Nimen ja yhtiöjärjestyksen muutos toteutettiin 1.10.2018.