Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj pyrkii myös ymmärtämään ovaro.fi-sivuston (myöhemmin “Palvelu”) käyttäjien tarpeita ja sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja, kuten heidän käyttäytymisestään verkkopalvelussamme. Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä itse sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla erikseen kirjautumista vaativa osio.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja voimme kerätä palvelun käyttäjistä. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä Palvelua, hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Y: 2382127-4
Yhteystiedot: Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki
info@ovaro.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Marko Huttunen, marko.huttunen@ovaro.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakasrekisteri
  • Asuntosijoittajalista
  • Webinaareihin ilmoittautuneet
  • Yhteydenottolomaketta käyttäneet
  • Tontin kehitettäväksi tarjonneet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun, asiakastapahtumien varmentamiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Asuntosijoittajalistalle rekisteröityneille voidaan lähettää Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun, asiakastapahtumien varmentamiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Webinaareihin rekisteröityneille voidaan lähettää Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun, asiakastapahtumien varmentamiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Yhteydenottolomaketta käyttäneiden tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Tonttilomaketta käyttäneiden tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri (vuokralaiset ja asuntohakemuksen jättäneet) sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus (käytetään asiakastapahtumien varmentamiseen sekä laskutuksen tiedoissa)
 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Maksuhistoria

Asuntosijoittajalista:

 • Nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Paikkakunta

Webinaarilista:

 • Nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Paikkakunta

Yhteydenottolomake:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Tonttilomake:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ovaro.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme toimittamaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden toteamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n rekisteristä vastaa Marko Huttunen, marko.huttunen@ovaro.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai muulla vastaavalla tavalla asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi tietoja päivitetään edellä mainittujen tapojen lisäksi viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

Asuntosijoittajalistalle tallennetaan henkilön itse rekisteröityneen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta.

Webinaarilistalle tallennetaan henkilön itse rekisteröityneen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta.

Yhteydenottolomakkeelta tallennetaan henkilön itse rekisteröityneen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tonttilomakkeelta tallennetaan henkilön itse rekisteröityneen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Verkkosivuilta ovaro.fi kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä; IP-osoite, URL-reitti sivustolla, Vierailun ajankohta, selaintyyppi- ja versio, laitetyyppi, verkkosivuilta tai webinaarin ilmoittautumisen yhteydessä Evästeet (cookies) Evästeet (cookies) ovat tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle kun kävijä vierailee verkkosivulla. Palvelumme hyödyntää joitakin evästeitä tai evästeihin rinnastettavia teknologioita (esimerkiksi selaimen local storage), jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen Palvelussa voi olla käytössä Google Analytics. Google Analyticsin keräämä IP-osoite anonymisoidaan, minkä myötä Google Analyticsiin ei muodostu henkilötietoja. Lisätietoja IP-osoitteen anonymisoinnista löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=fi.

Selvyyden vuoksi todettakoon, evästeiden avulla ei kerätä henkilötietoja tai henkilötietoihin rinnastettavia tietoja (esimerkiksi kerätyt IP-osoitteet anonymisoidaan), minkä takia sivuston käyttäjälle ei tarjota sivun käyttämisen yhteydessä erikseen mahdollisuutta hyväksyä evästeitä, kieltäytyä evästeiden käytöstä tai valita käyttämiään evästeitä. Käyttäjä voi kuitenkin kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen, jolloin emme voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n markkinointirekisteri sisältää myös Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n oman markkinointirekisterin ulkopuolisia tietoja. Näissä tiedoissa sen pääasiallinen tietolähde on Suomen Asiakastieto Oy.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ulkopuolelle. Tietoja voimme luovuttaa oikeudellisista syistä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj konsernin organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi tai Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj -konsernin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaan.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, mikäli se ei ole tarpeellista esim. perinnän vuoksi. Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

Asuntosijoittajalistan tietoja käytetään niin kauan, kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa listalta.

Webinaarilistan tietoja käytetään niin kauan, kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa listalta.

Yhteydenottolomakkeen tietoja käytetään niin kauan, kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa listalta.

Tonttilomakkeen tietoja käytetään niin kauan, kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa listalta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietoja päästään käsittelemään ainoastaan tunnistautumalla. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käytettävät ohjelmat esim. Active campaing ohjelman käyttö saattaa käyttää EU:n ulkopuolella, mutta Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj ei aktiivisesti siirrä tietoja.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä käyttämään vain ne rekisterinylläpitäjän työntekijät tai yhteistyökumppanit, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinylläpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

Päivitetty 12.12.2023