Kiinteistö- ja aluekehitys (old)

Ovaro keskittyy aktiiviseen kiinteistövarallisuuden hoitoon sekä kiinteistö- ja hankekehitykseen. Ovaron lähiajan tavoitteena on käynnistää uusia kiinteistöhankkeita, nykyisen kiinteistökannan modernisointeja ja edelleen jatkaa pääoman tehostamista.

Sijoittajat

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on suomalainen pörssilistattu sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnassa. Ovaro omistaa, kehittää, vuokraa, ostaa, myy ja rakennuttaa asuntoja, sekä kaupallisia ja julkisia kiinteistöjä.