Ovaron hallitus ottaa lisää vastuuta yhtiön strategian toimeenpanosta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

Pörssitiedote 8.8.2019 klo 8.10

Ovaron hallitus ottaa lisää vastuuta yhtiön strategian toimeenpanosta

Ovaron hallitus on tänään päättänyt ottaa lisää vastuuta yhtiön strategian toimeenpanosta. Tätä varten hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen ryhtyy 8.8.2019 alkaen johtamaan myös operatiivisesti toimia, jotka ovat yhtiön vahvistetun strategian 2019-2021 toteuttamisen kannalta keskeisiä.

Ovaro suorittaa hallituksen puheenjohtajalle erillisen markkinaehtoisen korvauksen strategian toimeenpanoon kuuluvasta työstä. Järjestely on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Nykyinen toimitusjohtaja Kari Sainio jää pois tehtävästä viimeistään vuoden 2019 lopussa tai kun uusi toimitusjohtaja on valittu.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

’’Ovaron hallituksen tilannearvio on, että yhtiön strategian toimeenpano tarvitsee vahvistusta. Hallituksen puheenjohtajana käytän jatkossa aikaa myös operatiivisiin tehtäviin tavoitteena Ovaron strategian 2019-2021 aikaisempaa tehokkaampi toimeenpano. Keskeisiä tavoiteltavia toimia ovat mm organisaation ja alihankintaverkoston tehostus, vuokratuottojen kääntäminen kasvuun ja taserakenteen tehostaminen sekä sijoitusten että rahoituksen osalta.’’

Helsinki 8.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:           Petri Roininen, puh 040 761 9669