Korjaus kutsuun Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ pörssitiedote 28.2.2019 klo 9

Korjataan kaksi virheellistä päivämäärää:

Korjaus yhtiökokouskutsun kohdan C “Ohjeita kokoukseen osallistujille” alakohtaan 2 “Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon yhtiökokouksen täsmäyspäivä on 1.3.2019 kuten edellä kohdassa C 1 on sanottu (ei 8.3.2019).

Korjaus yhtiökokouskutsun kohdan C “Ohjeita kokoukseen osallistujille” alakohtaan 4 “Muut ohjeet / tiedot”. Kokouskutsun päivä oli 20.2.2019 (ei 20.2.2018).

Muutoin tiedot ovat samat kuin 20.2.2019 klo 16 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Korjattu kutsu on nähtävissä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla  yhtiökokousmateriaalissa.

Helsingissä 28.2.2019

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

 

Hallitus

 

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Kari Sainio, puh. 0400 209 147

Lakiasiainjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet