Orava Asuntorahasto Oyj on jättänyt osakkeidensa listalta poistamista ja listalle ottamista koskevan hakemuksen

Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote 17.9.2018 klo 16.00

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ ON JÄTTÄNYT OSAKKEIDENSA LISTALTA POISTAMISTA JA LISTALLE OTTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, UudessaSeelannissa,
Japanissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Orava Asuntorahasto Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) tiedotti 10.9.2018 yhtiökokouksen päättäneen Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka seurauksena Yhtiö ei enää ole kiinteistörahasto ja Yhtiön toiminimi muuttuu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi.

Yhtiöjärjestysmuutoksen kaupparekisterimerkinnän yhteydessä tulee Yhtiön osakkeet teknisesti poistaa pörssilistalta listattuna kiinteistörahastona ja listata uudelleen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjen mukaisena pörssiyhtiönä. Yhtiö on tänään jättänyt kaikkien 9 598 910 osakkeensa listalta poistamista ja listalle ottamista koskevan hakemuksen Helsingin Pörssille. Tämä teknisluontoinen listalta poistaminen ja uudelleen listaus pyritään suorittamaan ensisijaisesti kaupankäyntiaikojen ulkopuolella, eikä siitä siten arvioida aiheutuvan keskeytystä Yhtiön osakkeilla käytävään kauppaan. Toimenpiteiden odotetaan toteutuvan arviolta 1.10.2018 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön hakemuksen ja yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään mainittuun ajankohtaan mennessä.

Finanssivalvonta on katsonut, että muutoksen yhteydessä Yhtiölle ei synny arvopaperimarkkinalain mukaista esitevelvollisuutta.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:
’’Asuntorahaston muutos kiinteistösijoitusyhtiöksi etenee askel askeleelta. Aikaisemmin toteutettujen hallitus- ja strategiamuutosten jälkeen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.9.2018 yhtiön muuttamisesta Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi. Seuraavat askeleet ovat yhtiön osakkeen delistaus ja uudelleen listaus Ovarona. Näiden jälkeen jo valittu uusi johto pääsee aloittamaan tehtävissään.”

Helsinki 17.9.2018
Orava Asuntorahasto Oyj
Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Vastaa