Orava Asuntorahasto Oyj muuttui Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj ja uudelleenlistautuu Helsingin pörssiin

Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote 1.10.2018 klo 9.00

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ MUUTTUI OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:KSI JA UUDELLEENLISTAUTUU HELSINGIN PÖRSSIIN 1.10.2018

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, UudessaSeelannissa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Orava Asuntorahasto Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) tiedotti 10.9.2018 yhtiökokouksen päättäneen Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka seurauksena Yhtiö ei enää ole kiinteistörahasto ja Yhtiön toiminimi muuttuu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi. Yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 1.10.2018.

Yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä Yhtiön kaikki osakkeet poistetaan pörssilistalta listattuna kiinteistörahastona ja listataan uudelleen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sääntöjen mukaisena pörssiyhtiönä. Listalta poistaminen ja uudelleen listaus pyritään suorittamaan ensisijaisesti tänään ennen kaupankäynnin alkamista, eikä
siitä siten arvioida aiheutuvan keskeytystä Yhtiön osakkeilla käytävään kauppaan. Uudelleenlistauksen yhteydessä Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus, liikkeeseenlaskijatunnus ja ISIN-koodi vaihtuvat. Uusi kaupankäyntitunnus on OVARO (vanha kaupankäyntitunnus OREIT), uusi liikkeeseenlaskijatunnus on OVARO (vanha liikkeeseenlaskijatunnus OREIT) ja uusi ISIN-koodi FI4000349113 (vanha ISIN-koodi FI4000068614).

Yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2018 lukien aloittaa Yhtiön aiemmin tiedottamalla tavalla KTM, DI Kari Sainio. Yhtiön operatiivisen johdon muodostavat yhdessä toimitusjohtajan kanssa kiinteistöistä vastaava johtaja DI Pekka Komulainen, kiinteistöjen vuokrauksesta ja ylläpidosta vastaava johtaja B.Sc. (Finance and Economics) Timo Tanskanen sekä johtaja, vastuualueenaan lakiasiat, riskienhallinta ja compliance, varatuomari Jouko Kiesi.

Yhtiö on muutoksen yhteydessä päivittänyt tiedonantopolitiikkansa. Keskeisin muutos on se, että kaikki virallinen materiaali julkistetaan suomen- ja englanninkielen sijaan 1.1.2019 lukien ainoastaan suomeksi. Samalla Yhtiö on täsmentänyt periaatteita, joilla se antaa ohjeistusta ja mahdollisia tulosvaroituksia. Tiedonantopolitiikka on 1.10.2018 lukien saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.ovaro.fi.

Yhtiön uudet yhteystiedot ovat seuraavat:
Yhtiön puhelinnumero: 0400 209 147
Yhtiön osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Yhtiön internet-sivut: www.ovaro.fi

Yhtiö on tiedottanut muutoksen muista vaikutuksista aiemmin pörssitiedotteilla 16.8.2018 ja 3.9.2018.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:
“Olen iloinen, että voimme nyt toteuttaa muutoksen asuntorahastosta kiinteistösijoitusyhtiöksi tavalla, josta yhtiön osakkaat yksimielisesti päättivät ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nyt tehtävän muutoksen toteutus ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Hallitus on tietoinen siitä, että liiketoiminnallisen muutoksen toteuttaminen vaatii paljon työtä ja lukuisia onnistumisia. Siksi on tärkeää, että toimitusjohtaja Kari Sainion johdolla työskentelevään johtoryhmään on valikoitunut monipuolista kiinteistö- ja rakennusalan osaamista. Johdon tärkeimpinä tehtävinä ovat kassavirrallisen kannattavuuden parantaminen ja omistaja-arvon kasvattaminen.”

Helsinki 1.10.2018
Orava Asuntorahasto Oyj
Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669