Orava asuntorahaston ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 10.9.2018 klo 11.30

ORAVA ASUNTORAHASTON YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Orava Asuntorahasto Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 10.9.2018.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa
tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.
Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 13 §:n.

Yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö arvioi, että yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitäisiin
kaupparekisteriin syyskuussa 2018.

Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoaminen Yhtiökokous päätti kumota Yhtiön yhtiökokouksen 22.3.2016 vahvistamat
Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt kokonaisuudessaan siitä lukien, kun edellä tarkoitetulla tavalla muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus
päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Helsinki 10.9.2018
Orava Asuntorahasto Oyj
Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669