Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Pörssitiedote 24.5.2019 klo 08.15

Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Ovaro on saanut päätökseen 28.2.2019 keskeyttämänsä omien osakkeidensa hankinnan, joka alun perin alkoi 15.2.2019. Yhtiö on ostanut 15. – 23.5. 2019 välisenä aikana yhteensä 30 481 osaketta keskihintaan 4,03 €/osake. Yhtiö oli ostanut 22. – 28.2.2019 välisenä aikana 9519 osaketta keskihintaan 4,7318 €/osake. Koko osto-ohjelman aikana yhtiö on ostanut 40 000 osaketta keskihintaan 4,20 €/osake. Osto-ohjelman päätyttyä yhtiöllä on hallussaan 80 000 omaa osaketta, joka vastaan 0,83 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2018 yhtiön hallitukselle antamaan valtuutukseen enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 15.2.2019 ja 8.5.2019 tekemiin päätöksiin 40.000 osakkeen osto-ohjelmasta.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

 

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet