Ovaro ottaa JLL:n kiinteistöjen arvonmäärittäjäksi

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 18.12.2018 klo 08.45

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ja hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj:n välinen hallinnointisopimus päättyy tänään 18.12.2018. Näin poistuu myös hallinnointipalkkio ja Ovaro Kiinteistösijoituksen hallintokulut alenevat.

Hallinnointisopimuksen päättyessä Ovaro siirtyy käyttämään kiinteistökannan käyvän arvon määrityksessä Jones Lang LaSalle Finland Oy:tä (JLL). Aikaisemmin Orava Rahastot Oyj määritteli hallinnointisopimuksen mukaisesti oman matemaattisen mallinsa avulla Ovaron kiinteistökannalle käyvän arvon, jota käytettiin osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. Ensimmäisen kerran JLL:n arviota kiinteistökannan käyvästä arvosta käytetään tilinpäätöksen 2018 yhteydessä. Ovaro on aiemmin kertonut, että tämä muutos voi aiheuttaa kertaluonteisen tulosvaikutuksen vuonna 2018.

”JLL on ammattimainen ja arvostettu kiinteistöjen arviointia suorittava yhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Uskon, että muutos lisää arvion läpinäkyvyyttä”, sanoo toimitusjohtaja Kari Sainio.

Ovaro Kiinteistösijoitus on aiemmin ilmoittanut ryhtyvänsä raportoimaan 1586 huoneistoa käsittävän kiinteistökantansa kahdessa eri osassa: ”Ydintoimintana” ja ”Muuna toimintana”. Ydintoimintaa ovat vuokraukseen ja kehitystoimintaan sopivat kohteet. Muuta toimintaa ovat omistusasumiseen soveltuvat kohteet, jotka pyritään strategiakauden 2019-2021 aikana myymään.

Kuten Q3/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä tiedotettiin, JLL:n arvio Ovaro Kiinteistösijoituksen kiinteistöjen käyvästä arvosta 30.9.2018 tilanteessa oli 2,6 prosenttia alhaisempi kuin Orava Rahastot Oyj:n arvioon perustuva arvo. Ero on ns. arviointitarkkuuden puitteissa.

Yhtiön aiemmin käyttämän hallinnointiyhtiö Orava Rahastojen ja JLL:n mukaiset arvot olivat seuraavat 30.9.2018:

Hallinnointiyhtiön menetelmä                            JLL

Ydintoiminta                               112,3 M€                                                                 112,0 M€
Muu toiminta                                79,7 M€                                                                   75,0 M€

Yhteensä                                      192,0 M€                                                                 187,0 M€

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet