Ovaro ryhtyy omien osakkeiden hankintaan

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote 10.12.2018 klo 08.45

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan.

Ovaro hankkii omia osakkeita enintään 40 000 kappaletta, eli enintään noin 0,4% koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 10.12.2018 ja lopetetaan 10.2.2019 tai kun määrä on tullut täyteen.

”Ovaro Kiinteistösijoitus aloittaa nyt omien osakkeiden hankinnan, koska yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä asuntojen vuokraustoimintaa koskevan verohuojennuslain rajoitukset poistuivat ja liiketoiminta sen sallii”, sanoo toimitusjohtaja Kari Sainio. Yhtiön nimenvaihto sekä yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin 1.10.2018, jolloin Orava Asuntorahasto muuttui Ovaro Kiinteistösijoitukseksi. Orava Asuntorahastolla oli REITstatuksen myötä verohuojennuksia, jotka estivät omien osakkeiden oston. Yksi peruste muuttaa yhtiöjärjestystä oli juuri mahdollisuus toteuttaa omien osakkeiden ostoa.

”Omien osakkeiden osto on järkevä tapa palkita kärsivällisiä omistajia, kun osinkoa ei tänä vuonna ole maksettu ja pörssikurssi on niin kaukana Ovaron osakekohtaisesta nettovarallisuudesta”, sanoo toimitusjohtaja Kari Sainio. Ovaro Kiinteistösijoituksen osakekohtainen EPRA NAV 30.9.2018 oli 9,48 euroa, kun Ovaron osakekurssi on syksyn aikana liikkunut 5,00-5,60 euron välillä.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 10.9.2018 hallituksen päättämään enintään 900 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on 9 598 910 osaketta eikä yhtiö tällä hetkellä omista yhtään omaa osaketta.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147