Ovaron alkuvuoden huoneistomyynti viisinkertaistunut viime vuoteen verrattuna

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 9.7.2019 klo 14.30

 

Ovaron alkuvuoden huoneistomyynti viisinkertaistunut viime vuoteen verrattuna

 

Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Kesäkuussa 2019 yhtiö myi yhdeksän asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,4 M€.  Yhtiö on 1-6/2019 myynyt asuntoja velattomin hinnoin yhteensä 16,7 M€:lla kun viime vuonna 1-6/2018 asuntoja myytiin yhteensä 3,3 M€:lla. Tämän vuoden huoneistomyyntien tahti on alkuvuonna ollut noin viisinkertainen viime vuoteen verrattuna.  1-6/2019 myydyt huoneistot vastaavat noin neljäsosaa koko Muun toiminnan arvosta. Vahvistuneen huoneistomyynnin johdosta Ovaro on aikaisemmin 20.6.2019 tiedottanut, että konsernin rahoitusasema ja likviditeetti ovat parantuneet likviditeetin ollessa kesäkuussa noin 5,5 M€.

Ydintoiminnan vuokrausaste on parantunut kaksi prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta: neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste 30.6.2019 oli 85,9 %, kun 31.12.2018 se oli 83,8 %.

 

Helsinki 9.7.2019

 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

 

Lisätiedot:

 

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69

 

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet